ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത്

യൂണിയൻ ജാക്കിനെ കീറിയെറിഞ്ഞ് ദേശീയപതാക ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ ധീരദേശാഭിമാനി സഖാവ് ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത്

പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാപനയോഗത്തിനാണ് സ.സുർജിത്ത് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നത്. സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറാനുള്ള റാമ്പിലൂടെ സ.മുരളിയും ഞാനും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ മെല്ലെ നടത്തി സ്റ്റേജിലെത്തിച്ചു. എറണാകുളത്തു നിന്നും ഇവിടേക്ക് പോരുമ്പോൾ സഖാവിന് പനിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുരണ്ടു ദിവസമായി തീരെ ഭക്ഷണവും കഴിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ബ്രോഡ്‌വേയിലെ മാമ്പിള്ളിയുടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ഞാൻ പോയി ത്രെപ്റ്റിൻ ബിസ്‌കറ്റും മരുന്നും വാങ്ങി വന്നു. പല ദിവസങ്ങളിലും ഇതായിരുന്നു ഭക്ഷണം. ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത അന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം മടങ്ങി.

Pages

Subscribe to Front page feed